Organitzem tots tipus d’extraescolars, des de manualitats amb anglès fins a taekwondo passant per música i dansa. Totes dirigides per monitoratge format i de proximitat, adaptant-nos a les necessitats i demandes del Centre i de l’Ampa.

Actualment gestionem les extraescolars de l’Escola Maria Mercè Marçal, l’Escola Ramon Perelló de Vilagrassa, l’Escola de Ponts i l’ Escola Alba, l’Escola d’Anglesola, l’Escola el jardí de Verdú, Escola Térmens, Escola d'Albesa, Escola de la Fuliola i l'Escola d'Anglesola.

 Aquestes són les diferents activitats extraescolars que gestionem durant el curs 2016-2017