Qualia és l’àrea de projectes educatius de l’Associació Alba relacionats amb el món de l’educació en el lleure que pretén potenciar les qualitats i valors dels infants. Entenem l’educació no formal com un espai d’educació en valors, un temps de creixement personal, creatiu, d’aprenentatge i diversió.

Treballem des d’un punt de vista integral amb la màxima qualitat, combinant l’experiència en el sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva, amb l’educació en valors a través del lleure.

L’equip de monitors està format per persones persones qualificades i amb experiència en el món de l’educació i en el lleure. Persones dinàmiques i alegres, amb uns valors com a persona coherents amb la nostra filosofia. Tots ells estan acreditats amb el títol de monitor de lleure, entre d’altres. A més a més, comptem amb una guia de bones pràctiques del monitor on es recullen reflexions, directrius i actituds que defineixen la nostra manera de treballar amb les persones.

Fomentem la formació capacitant els nostres equips. Realitzem diferents formacions al llarg de l’any:

- Dietètica i seguretat alimentària (Títol de manipulador d'aliments)

- Prevenció de riscos laborals.

- Cursos especialitzats de lleure i educació emocional en els infants.

- Gestió i direcció d’equips.

- Formació en cuina: innovació i tècniques culinàries (en el cas del personal de cuina).


PROJECTE SOCIAL (VEURE VÍDEO DEL PROJECTE)

El projecte de QUÀLIA neix com un projecte empresarial més de l’Associació Alba, entitat sense afany de lucre que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental de l’Urgell i la Segarra.
Actualment l’Associació Alba està atenent a 257 persones amb discapacitat oferint serveis d’escola, atenció diürna al centre ocupacional, llars residència, esports i lleure i el Centre Especial de Treball on dóna ocupació a 72 persones amb discapacitat.
Des del servei de Cuina de l’Associació Alba es va començar a oferir menús per a les escoles de Tàrrega i es va veure la possibilitat d’engegar un projecte més integral que pogués oferir altres serveis a les escoles i també a les Ampes.
D’aquí neix Quàlia, amb la voluntat de generar nous llocs de treball per a persones amb discapacitat i donar un valor afegit a les activitats relacionades amb l’educació en el lleure.


Creiem en les persones i les seves capacitats

Els valors que van lligats a l’Associació Alba com la superació personal, la cultura de l’esforç, l’autonomia de la persona, la integració de les persones més desafavorides, el treball en equip i el companyerisme són també valors que intentem potenciar dins del projecte Quàlia i aprofitar al màxim els recursos que ens ofereix l’entitat de la qual formem part.
Tot això fa que els serveis i les activitats que oferim tinguin un valor afegit respecte altres propostes que ja existeixen. Intentem que els infants visquin aquesta diversitat i altres realitats amb la màxima naturalitat.
Intentem potenciar al màxim les capacitats de les persones i els infants i potenciem la seva creativitat, autonomia i els hàbits saludables.