L’AMPA és el moviment associatiu de pares i mares d’alumnes que pretén defensar el model educatiu d’escola pública tot col·laborant amb la Comunitat Educativa.

Els pares i mares de l’AMPA treballen voluntàriament amb l’escola per oferir idees, dinamitzar i desenvolupar models de projectes educatius de qualitat. Treballem conjuntament amb els mestres, les entitats i les administracions públiques per fer dia a dia millor l’educació dels nostres fills i filles.

La quota pel curs 2015/2016 per ser soci de l’Ampa i poder gaudir d’acollida i extraescolars, a la vegada de poder participar activament en la comunitat educativa dels vostres fills/es és:

  • Família 1 nen —- 20 €
  • Familia 2 nens — 25 €
  • Familia 3 nens — 30 €
Podeu posar-vos en contacte amb l’Ampa a través del correu electrònic de ampaverdu@gmail.com 
Per a qualsevol dubte o suggeriment en relació a l’organització del servei de menjador, acollida i extraescolars podeu posar-vos en contacte amb Qualia.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------