Fotos curs 2018 - 2019

Aquestes propostes han estat realitzades per Agar especialistes en nutrició amb l’objectiu d’oferir als infants una dieta saludable i equilibrada.
 

*Aquest menú pot està subjecte a alguns canvis.CLIQUEU ALS DIFERENTS LINKS PER DESCARREGAR:


  • Servei fix de menjador 5,90 € / menú
  • Servei esporàdic de menjador 6,20 € / menú
  • Servei fix d’acollida de 8h a 9h 15€ socis de l’AMPA 
  • Servei fix d’acollida de 12.30h a 13.130h 15€ socis de l’AMPA 
  • Servei fix d’acollida 8h a 9h i 12.30h a 13.30h 20€ socis de l’AMPA 
  • Servei d’acollida puntual 1hora: 2€ socis de l’AMPA 

* Horari de menjador de 12.30h a 15h.

* Servei fix de menjador és realitzarà una devolució de 3€, en concepte de matèria prima, en el cas que l’alumne no utilitzi el servei i avisi abans de les 9.30 trucant a l’Escola (tlf. 973 44 95 66) o de 9h a 9:30h passant per l’aula de la biblioteca amb la Carme. 

*  Els girs bancaris dels rebuts es realitzaran a partir del dia 5 del mes següent. El cobrament dels rebuts es farà mitjançant gir bancaris que es cobrarà segons els dies que n’han fet ús. En el gir, es comptabilitzaran els abonaments dels dies que els alumnes que utilitzen el servei de forma fixa no hagin utilitzat en el mes anterior.

En el cas de retorn del rebut, l’alumne no podrà gaudir del servei de menjador fins que estigui al corrent de tots els pagaments amb la corresponent comissió per retorn de rebut amb valor de 4,00 € / comissió. A partir del primer rebut impagat, s’haurà de realitzar el pagament per transferència anticipada, la qual haurà de ser realitzada per a l’ús del servei de menjador per part de l’alumne durant el següent mes.

Els tiquets esporàdics es pagaran al comptat i es podran adquirir a l’hora d’acollida de 8:30h a 9h a l'aula de la biblioteca. No s’acceptarà cap alumne al servei de menjador i servei d’acollida sense la presentació del tiquet corresponent.

Ens trobareu al 607325488 i qualia@aalba.cat en cas d’urgències, incidències o suggeriments.