Des de l’AMPA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars del curs 2018-2019, que es faran a la tarda, fora d’horari escolar.
 INICI ACTIVITATS
Les activitats s’iniciaran el dilluns 1 d’Octubre (sempre i quan es compleixin els mínims d’inscrits, en cas contrari, avisaríem a les famílies afectades de la NO realització de l’activitat) i finalitzaran el divendres 7 de juny.

 TARIFES I PAGAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però la quota seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà valida per tots els trimestres. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia. S’avisarà abans de passar la quota del següent trimestre. La quota serà proporcional al nombre de setmanes per trimestre.

Trimestre                     Preu (Activitats 1h)       
1r timestre (12 set)        42,5€             
2n trimestre (14 set)      49,5€                    
3r trimestre (6 set)           22€

Trimestre                     Preu (Activitats 1.30h)       

1r timestre (12 set)        63,5€             
2n trimestre (14 set)        74€                    
3r trimestre (6 set)           33€

Hi ha la possibilitat de fer-ho en dos pagaments: al principi i a la meitat de cada trimestre. El fet d’esborrar-se de l’activitat un cop començat el trimestre, NO implica la devolució de la part proporcional. La primera setmana d’activitats, la de l’1 al 5 d’octubre, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que truquin a la Klara Lopez 663263494 o enviïn un correu a klopez@aalba.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors i mestres de cada activitat.
 SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.
 LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el dia 24 de Setembre a la bústia de l’AMPA o podeu fer la inscripció a través del formulari electrònic que trobareu a la web de Qualia: www.lleurequalia.cat , a l'apartat de Comunitat Quàlia - Escola La Bassa.
Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.


Per a qualsevol dubte ens trobareu trucant al 663263494 (Klara Lopez Coordinadora de Qualia) o al correu klopez@aalba.cat