Amb Mortimer, nou mètode d’aprenentatge, els nens aprenen anglès utilitzant tots els seus sentits: amb jocs, cançons, moviment, acolorint i sempre en un ambient distés i amè. La prioritat és entendre i parlar lliurement. I el més important, e ls nens no perden l’interès per l’aprenentatge de l’anglès, segueixen motivats! Grups reduïts màxim 8 alumnes. Més informació del mètode a www.mortimerenglishclub.es.