Des de l’AMPA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars del curs 2018-2019, que es faran a la tarda, fora d’horari escolar.
 INICI ACTIVITATS
Les activitats s’iniciaran el dilluns 1 d’Octubre (sempre i quan es compleixin els mínims d’inscrits, en cas contrari, avisaríem a les famílies afectades de la NO realització de l’activitat) i finalitzaran el divendres 7 juny.

 TARIFES I PAGAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però la quota seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà valida per tots els trimestres. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia. S’avisarà abans de passar la quota del següent trimestre. La quota serà proporcional al nombre de setmanes per trimestre.

Trimestre                         Preu       
1r timestre (12 set)           53€             
2n trimestre (14 set)         62€                    
3r trimestre (6 set)         27,5€

Hi ha la possibilitat de fer-ho en dos pagaments: al principi i a la meitat de cada trimestre. El fet d’esborrar-se de l’activitat un cop començat el trimestre, NO implica la devolució de la part proporcional. La primera setmana d’activitats, la de l’1 al 5 d’octubre, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que truquin a la Klara Lopez 663263494 o enviïn un correu a klopez@aalba.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors i mestres de cada activitat.
 SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.
 LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el dia 24 de Setembre a la bústia de l’AMPA o podeu fer la inscripció a través del formulari electrònic que trobareu a la web de Qualia: www.lleurequalia.cat , a l'apartat de Comunitat Quàlia - Escola Espígol
Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.


*Activitats de gestió externa curs: Anglès green valley.
Per a qualsevol dubte ens trobareu trucant al 663263494 (Klara Lopez Coordinadora de Qualia) o al correu klopez@aalba.cat