Aquesta és la programació d'activitats pel curs 2018 - 2019.