L’aprenentatge de l’ús del teclat d’ordinador millora de la velocitat, coneixement i pràctica de documents bàsics, ús de paper de còpia i tabulacions, i consolidació dels coneixements que es van adquirint.