Varietat molt rica d’experiències motrius on s’aprenen aspectes tècnics i tàctics de diferents esports. A més el joc és protagonista indispensable de totes les sessions, doncs gràcies a ell els nostres alumnes poden assolir un millor coneixement dels continguts que se’ls hi presenten.