Propostes conjuntes de dibuix, pintura, volum, que ens ajudaran a desenvolupar eines per dur a terme els nostres propis projectes. On es dignifica l’art i es revaloritza la plàstica.