Comptem amb una experiència de més de 5 anys oferint a centres educatius i Ajuntaments la gestió i organització de casals i esplais durant períodes vacacionals (Nadal, Setamna Santa, Estiu, etc).

Ens ocupem de tots els aspectes que intervenen en l'activitat, des del registre d'inscripcions, promoció del casal, contractació de monitors, elaboració d'una programació, realització de les activitats i totes les necessitats que ens puguin demanar des del centre educatiu o administració.

A través dels nostres casals plasmem tots els valors que ens defineixen i ens caracteritzen: la creativitat, la imaginació, la responsabilitat, el valor social, la tolerància, etc. Establim uns eixos i unes temàtiques que treballem prèviament i conjuntament amb tots els monitors, per tal de crear unes activitats amb objectius concrets vers els infants.

Realitzem també un seguiment de les activitats i en fem un retorn a tots els pares i mares a través de fotografies i un contacte directe i pròxim.

L’equip de monitors està format per persones persones qualificades i amb experiència en el món de l’educació i en el lleure. Persones dinàmiques i alegres, amb uns valors com a persona coherents amb la nostra filosofia. Tots ells estan acreditats amb el títol de monitor de lleure, entre d’altres. A més a més, comptem amb una guia de bones pràctiques del monitor on es recullen reflexions, directrius i actituds que defineixen la nostra manera de treballar amb les persones. Fomentem la formació capacitant els nostres equips realitzant diferents formacions al llarg de l’any.

Aquests són alguns dels aspectes que ens defineixen:
  • Treballem amb un centre d'interès general i repartit per eixos setmanals.
  • Elaborem la programació entre tots els monitors i educadors que formen part del casal.
  • Prioritzem la felicitat de l'infant i la seva diversió.
  • Apostem per la pròximitat i el treball en xarxa.
  • Treballem els valors d'Alba: la integració, el respecte als altres i a un mateix, la solidaritat, fomentar una personalitat crítica, el contacte amb la natura i el respecte amb el nostre entorn.
  • Tenim assegurança de responsabilitat civil i d'accidents i complim del conveni laboral del sector del lleure.
  • Compliment de les normatives i formació en riscos laborals.